Trwały i cenny owoc wychowania to cnota. Ona najwyższym dobrem i najwyższym skarbem.


trwały-i-cenny-owoc-wychowania-to-cnota-ona-najwyższym-dobrem-i-najwyższym-skarbem
john locketrwałycennyowocwychowaniatocnotaonanajwyższymdobremskarbemtrwały ii cennycenny owocowoc wychowaniaona najwyższymnajwyższym dobremdobrem ii najwyższymnajwyższym skarbemtrwały i cennyi cenny owoccenny owoc wychowaniawychowania to cnotaona najwyższym dobremnajwyższym dobrem idobrem i najwyższymi najwyższym skarbemtrwały i cenny owoci cenny owoc wychowaniaowoc wychowania to cnotaona najwyższym dobrem inajwyższym dobrem i najwyższymdobrem i najwyższym skarbemtrwały i cenny owoc wychowaniacenny owoc wychowania to cnotaona najwyższym dobrem i najwyższymnajwyższym dobrem i najwyższym skarbem

Zdrowie chorego najwyższym prawem. -Hipokrates
zdrowie-chorego-najwyższym-prawem
Dobro ludu najwyższym prawem. -Cyceron
dobro-ludu-najwyższym-prawem
Miłość jest najwyższym sensem istnienia. -Ernest Hemingway
miłość-jest-najwyższym-sensem-istnienia
Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki. -Sun Tzu
najwyższym-osiągnięciem-jest-pokonać-wroga-bez-walki
Umieć razem milczeć jest najwyższym wykwintem życia towarzyskiego. -Isolde Kurz
umieć-razem-milczeć-jest-najwyższym-wykwintem-życia-towarzyskiego
Artyści na najwyższym szczeblu nadają barwę i wyraz epoce, w której żyją. -Karol Szymanowski
artyś-na-najwyższym-szczeblu-nadają-barwę-i-wyraz-epoce-w-której-żyją