Trwały i cenny owoc wychowania to cnota. Ona najwyższym dobrem i najwyższym skarbem.


trwały-i-cenny-owoc-wychowania-to-cnota-ona-najwyższym-dobrem-i-najwyższym-skarbem
john locketrwałycennyowocwychowaniatocnotaonanajwyższymdobremskarbemtrwały ii cennycenny owocowoc wychowaniaona najwyższymnajwyższym dobremdobrem ii najwyższymnajwyższym skarbemtrwały i cennyi cenny owoccenny owoc wychowaniawychowania to cnotaona najwyższym dobremnajwyższym dobrem idobrem i najwyższymi najwyższym skarbemtrwały i cenny owoci cenny owoc wychowaniaowoc wychowania to cnotaona najwyższym dobrem inajwyższym dobrem i najwyższymdobrem i najwyższym skarbemtrwały i cenny owoc wychowaniacenny owoc wychowania to cnotaona najwyższym dobrem i najwyższymnajwyższym dobrem i najwyższym skarbem

Zdrowie chorego najwyższym prawem.Dobro ludu najwyższym prawem.Miłość jest najwyższym sensem istnienia.Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki.Umieć razem milczeć jest najwyższym wykwintem życia towarzyskiego.Artyści na najwyższym szczeblu nadają barwę i wyraz epoce, w której żyją.