Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole.


trwa-walka-pokoleń-o-miejsce-przy-stole
krystyna sylwestrzaktrwawalkapokoleńmiejsceprzystoletrwa walkawalka pokoleńpokoleń oo miejscemiejsce przyprzy stoletrwa walka pokoleńwalka pokoleń opokoleń o miejsceo miejsce przymiejsce przy stoletrwa walka pokoleń owalka pokoleń o miejscepokoleń o miejsce przyo miejsce przy stoletrwa walka pokoleń o miejscewalka pokoleń o miejsce przypokoleń o miejsce przy stole

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.Przy okrągłym stole zawsze siada za dużo ludzi.Nie tylko przy stole smaczne myli się z dobrym.Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie W kościele bądź nabożny a pouczny w szkole, w polu bitny, w grze wesół, żartowny przy stole.Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.