Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole.


trwa-walka-pokoleń-o-miejsce-przy-stole
krystyna sylwestrzaktrwawalkapokoleńmiejsceprzystoletrwa walkawalka pokoleńpokoleń oo miejscemiejsce przyprzy stoletrwa walka pokoleńwalka pokoleń opokoleń o miejsceo miejsce przymiejsce przy stoletrwa walka pokoleń owalka pokoleń o miejscepokoleń o miejsce przyo miejsce przy stoletrwa walka pokoleń o miejscewalka pokoleń o miejsce przypokoleń o miejsce przy stole

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Przy okrągłym stole zawsze siada za dużo ludzi. -Anonim
przy-okrągłym-stole-zawsze-siada-za-żo-ludzi
Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie  -Monte
siedzę-przy-stole-w-tym-rodzin­nym-gronie-ser­-me płonie 
W kościele bądź nabożny a pouczny w szkole, w polu bitny, w grze wesół, żartowny przy stole. -Wespazjan Hieronim Kochowski
w-kościele-bądź-nabożny-a-pouczny-w-szkole-w-polu-bitny-w-grze-wesół-żartowny-przy-stole
Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki