Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.


trwaj-tylko-w-słońcu-bo-nic-pięknego-nie-rośnie-w-ciemnoś
fryderyk schillertrwajtylkosłońcubonicpięknegonierośnieciemnościtrwaj tylkotylko ww słońcubo nicnic pięknegopięknego nienie rośnierośnie ww ciemnościtrwaj tylko wtylko w słońcubo nic pięknegonic pięknego niepięknego nie rośnienie rośnie wrośnie w ciemnościtrwaj tylko w słońcubo nic pięknego nienic pięknego nie rośniepięknego nie rośnie wnie rośnie w ciemnościbo nic pięknego nie rośnienic pięknego nie rośnie wpięknego nie rośnie w ciemności

Trwaj tyl­ko w słońcu, bo nic piękne­go nie rośnie w ciemności.Siądź obok... Przytomnie... Trwaj... Trwaj bym nie przepadł... I przytul... spójrz w oczy... Tak... Chcę te­go więcej... Bo Cały mój świat... jest Ciebie wart... Każdy mój dzień, Przy To­bie spędzić chcę... To uśmiech Twój... To oczy Twe... To us­ta Twe.. Na­dają życiu sens...Tylko w ciemności można zobaczyć gwiazdyPrzyjaciele przychodzą i odchodzą, lecz liczba wrogów tylko rośnie.Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów.Ktokolwiek tylko rodził się człowiekiem, Równo w nim rośnie utrapienie z wiekiem.