Trwanie to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa idąc naprzód.


trwanie-to-ągły-postęp-przeszłoś-która-wgryza-ę-w-przyszłość-i-nabrzmiewa-idąc-naprzód
henri bergsontrwanietociągłypostępprzeszłościktórawgryzasięprzyszłośćnabrzmiewaidącnaprzódciągły postęppostęp przeszłościktóra wgryzawgryza sięw przyszłośćprzyszłość ii nabrzmiewanabrzmiewa idącidąc naprzódtrwanie to ciągłyciągły postęp przeszłościktóra wgryza sięwgryza się wsię w przyszłośćw przyszłość iprzyszłość i nabrzmiewai nabrzmiewa idącnabrzmiewa idąc naprzódtrwanie to ciągły postępktóra wgryza się wwgryza się w przyszłośćsię w przyszłość iw przyszłość i nabrzmiewaprzyszłość i nabrzmiewa idąci nabrzmiewa idąc naprzódtrwanie to ciągły postęp przeszłościktóra wgryza się w przyszłośćwgryza się w przyszłość isię w przyszłość i nabrzmiewaw przyszłość i nabrzmiewa idącprzyszłość i nabrzmiewa idąc naprzód

Trwanie - to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa idąc naprzód.Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz.Rzadko kiedy przyszłość odcina się od przeszłości jak w chwili odjazdu. Cudzego i własnego.Ładnie jest składać hołd przeszłości, jeśli teraźniejszość i przyszłość dobrze się przedstawiają.My żyjemy cieniem przeszłości, czym będzie żyła przyszłość?Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie.