Tryb życia nie jest dziełem przypadku. Jest prostą konsekwencją natury danego człowieka.


tryb-życia-nie-jest-dziełem-przypadku-jest-prostą-konsekwencją-natury-danego-człowieka
tadeusz mostowicz dołęgatrybżycianiejestdziełemprzypadkujestprostąkonsekwencjąnaturydanegoczłowiekatryb życiażycia nienie jestjest dziełemdziełem przypadkujest prostąprostą konsekwencjąkonsekwencją naturynatury danegodanego człowiekatryb życia nieżycia nie jestnie jest dziełemjest dziełem przypadkujest prostą konsekwencjąprostą konsekwencją naturykonsekwencją natury danegonatury danego człowiekatryb życia nie jestżycia nie jest dziełemnie jest dziełem przypadkujest prostą konsekwencją naturyprostą konsekwencją natury danegokonsekwencją natury danego człowiekatryb życia nie jest dziełemżycia nie jest dziełem przypadkujest prostą konsekwencją natury danegoprostą konsekwencją natury danego człowieka

Tryb życia nie jest dziełem przy­pad­ku. Jest prostą kon­sekwen­cją na­tury da­nego człowieka. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
tryb-życia-nie jest dziełem-przy­pad­ku-jest prostą-kon­sekwen­cją-na­tury-da­nego-człowieka
Sukces jest dziełem przypadku – odpowie każdy nieudacznik -Earl Wilson
sukces-jest-dziełem-przypadku-odpowie-każdy-nieudacznik
Nie sądź, że ra­dość lub złość są dziełem przypadku. -Lao Cy
nie-sądź-że ra­dość-lub-złość-są dziełem-przypadku
Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie -Erich Fromm
szczęście-nie-jest-ani-dziełem-przypadku-ani-darem-bogów-szczęście-to-coś-co-każdy-z-nas-musi-wypracować-dla-samego-siebie
Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie. -Erich Fromm
szczęście-nie-jest-ani-dziełem-przypadku-ani-darem-bogów-szczęście-to-coś-co-każdy-z-nas-musi-wypracować-dla-samego-siebie