Trza być w bu­tach na weselu.


trza-być-w bu­tach-na weselu
stanisław wyspiańskitrzabyćw bu­tachna weselutrza byćbyć w bu­tachw bu­tach na weselutrza być w bu­tachbyć w bu­tach na weselutrza być w bu­tach na weselu

Trza być w butach na weselu.Przecie trza wprzódy wypróbować, trza coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować.Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu.W Dziadach kobiety posiadają jakieś nadziemskie rysy, w Weselu każda ma ochotę i kwalifikuje się... do stodoły.Pa­nien­ka w pan­to­fel­kach wra­ca z Czar­ne­go Sta­wu pod Ry­sami w stronę Mor­skiego Oka. Przed ni­mi idzie chłopak w bu­tach trekkingowych. - Gdzie oni chodzą w ta­kich bu­tach - py­ta kolegi - Chy­ba na Ry­sy, no bo gdzie in­dziej - od­parł kolega. zasłysza­ne dziś...ręce opa­dają ;) Ska­leczo­na dusza nig­dy nie za­pom­ni os­trza Two­jej brzytwy...