Trze­ba się urodzić człowiekiem, żeby osiągnąć praw­dziwą głupotę.


trze­ba ę-urodzić-człowiekiem-żeby-osiągnąć-praw­dziwą-głupotę
p » terry pratchett » piramidytrze­ba sięurodzićczłowiekiemżebyosiągnąćpraw­dziwągłupotętrze­ba się urodzićurodzić człowiekiemżeby osiągnąćosiągnąć praw­dziwąpraw­dziwą głupotętrze­ba się urodzić człowiekiemżeby osiągnąć praw­dziwąosiągnąć praw­dziwą głupotężeby osiągnąć praw­dziwą głupotę

Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński
nie-wys­tar­czy-urodzić ę-człowiekiem-trze­ba-jeszcze-być-człowiekiem
Żeby zos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­ko je­den sposób: trze­ba się nim urodzić. -Janina Ipohorska
Żeby-zos­ć-ar­tystą-is­tnieje-tyl­ko-­den-sposób-trze­ba ę-nim-urodzić
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński kard
nie-wystarczy-urodzić-ę-człowiekiem-trzeba-jeszcze-być-człowiekiem
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe. -Tim Guénard
Żeby-być-mężczyzną-trze­ba-mieć-ja­ja-Żeby być-człowiekiem-miłoś-trze­ba-mieć-jeszcze-większe