Trze­ba się urodzić człowiekiem, żeby osiągnąć praw­dziwą głupotę.


trze­ba ę-urodzić-człowiekiem-żeby-osiągnąć-praw­dziwą-głupotę
p » terry pratchett » piramidytrze­ba sięurodzićczłowiekiemżebyosiągnąćpraw­dziwągłupotętrze­ba się urodzićurodzić człowiekiemżeby osiągnąćosiągnąć praw­dziwąpraw­dziwą głupotętrze­ba się urodzić człowiekiemżeby osiągnąć praw­dziwąosiągnąć praw­dziwą głupotężeby osiągnąć praw­dziwą głupotę

Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem.Biegnąc, nic nie ro­bię, tyl­ko biegnę. Za­sad­niczo biegnę w pus­tce. In­ny­mi słowy, biegnę po to, żeby osiągnąć pus­tkę. Ale jak można się spodziewać, w ta­kiej pus­tce myśli kryją się na­tural­nie. To oczy­wis­te. W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pus­tka. Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane, żeby dać so­bie radę z praw­dziwą nicością.Żeby zos­tać ar­tystą is­tnieje tyl­ko je­den sposób: trze­ba się nim urodzić.Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem.Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe.