Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.


trze­ba-być-­­­kiem-aby czuć-włas­ne-ser­-i aby kochać-ale-trze­ba-być-światow­cem-aby mieć-po­wodze­nie-w miłoś
stendhal (henri beyle)trze­babyćsa­mot­ni­kiemaby czućwłas­neser­cei aby kochaćaletrze­baświatow­cemaby miećpo­wodze­niew miłościtrze­ba byćbyć sa­mot­ni­kiemaby czuć włas­newłas­ne ser­ceser­ce i aby kochaćale trze­batrze­ba byćbyć światow­cemaby mieć po­wodze­niepo­wodze­nie w miłościtrze­ba być sa­mot­ni­kiemaby czuć włas­ne ser­cewłas­ne ser­ce i aby kochaćale trze­ba byćtrze­ba być światow­cemaby mieć po­wodze­nie w miłościaby czuć włas­ne ser­ce i aby kochaćale trze­ba być światow­cem

Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości. -Henri Stendhal
trzeba-być-samotnikiem-aby-czuć-własne-serce-i-aby-kochać-ale-trzeba-być-światowcem-aby-mieć-powodzenie-w-miłoś
Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości. -Alfonso Esquiros
kobieta-jest-raczej-stworzona-aby-być-kochaną-ż-aby-kochać-na-kształt-kwiatów-co-same-nie-czują-zgoła-swej-woni-lecz-komuś-dają-ją-czuć
Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo. -Jean-Paul Sartre
trze­ba-mieć-od­wagę-być-­kim-jak każdy-aby nie być-po­dob­nym-do nikogo
Aby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba być geniuszem. -Honoré de Balzac
aby-być-szczęśli­wym-w miłoś-trze­ba-być-geniuszem
Obel­gi nie trze­ba wca­le wyk­rzyczeć, aby mogła zra­nić do krwi; przy­sięgi nie trze­ba wyszep­tać, aby ktoś w nią uwierzył. -Jodi Picoult
obel­gi-nie trze­ba-wca­-wyk­rzyczeć-aby mogła-zra­ć-do krwi-przy­ęgi-nie trze­ba-wyszep­ć-aby ktoś-w ą-uwierzył