Trze­ba być gru­boskórnym jak no­sorożec, żeby nie poczuć tej muzyki.


trze­ba-być-gru­boskórnym-jak no­sorożec-żeby-nie poczuć-tej muzyki
elizabettatrze­babyćgru­boskórnymjak no­sorożecżebynie poczućtej muzykitrze­ba byćbyć gru­boskórnymgru­boskórnym jak no­sorożecżeby nie poczućnie poczuć tej muzykitrze­ba być gru­boskórnymbyć gru­boskórnym jak no­sorożecżeby nie poczuć tej muzykitrze­ba być gru­boskórnym jak no­sorożec

Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski
Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować. -Marilyn vos Savant
Żeby-zdo­być-wiedzę- trze­ba ę-uczyć-ale żeby-zdo­być-mądrość- trze­ba-obserwować
Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe. -Tim Guénard
Żeby-być-mężczyzną-trze­ba-mieć-ja­ja-Żeby być-człowiekiem-miłoś-trze­ba-mieć-jeszcze-większe
Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. -Janusz Leon Wiśniewski
Żeby-przeżywać-życie-trze­ba-widzieć-w nim-sens-Żeby chcieć-ra­no-wstać-z łóżka-trze­ba-widzieć-w tym-ja­kiś-cel