Trze­ba być za­kocha­nym, żeby uwie­rzyć w anioły.


trze­ba-być-za­kocha­nym-żeby-uwie­rzyć-w anioły
jan twardowskitrze­babyćza­kocha­nymżebyuwie­rzyćw aniołytrze­ba byćbyć za­kocha­nymżeby uwie­rzyćuwie­rzyć w aniołytrze­ba być za­kocha­nymżeby uwie­rzyć w anioły

Żeby żyć trze­ba uwie­rzyć, a później walczyć.By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.`I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo.Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować.