Trze­ba cie­szyć się każdym dniem,bo nie wiado­mo,który będzie ostatnim.


trze­ba-cie­szyć ę-każdym-dniembo-nie wiado­moktóry-będzie-ostatnim
anjatrze­bacie­szyć siękażdymdniembonie wiado­moktórybędzieostatnimtrze­ba cie­szyć sięcie­szyć się każdymbędzie ostatnimtrze­ba cie­szyć się każdym

Popłyniesz da­lej z każdym dniem gdzieś, gdzie nic nie będzie już dzi­wić cię. -Edyta Bartosiewicz
popłyniesz-da­lej-z każdym-dniem-gdzieś-gdzie-nic-nie będzie-już-dzi­wić-ę
Trze­ba się cie­szyć z te­go co się ma. To bar­dzo ważne. Choćby się miało od­ro­binę, zaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcej niż nic. -Jostein Gaarder
trze­ba ę-cie­szyć-z te­go-co ę-to bar­dzo-ważne-choćby ę-miało-od­ro­binę-zaw­sze-to będzie-nies­kończe­nie-więcej-ż
Tyl­ko człowiek, który pra­cuje może cie­szyć się z wypoczynku. -Jerome Klapka
tyl­ko-człowiek-który-pra­cuje-może-cie­szyć ę-z wypoczynku
Jeżeli ktoś przy­wyk­nie do na­mias­tek życia, nie będzie umiał się cie­szyć życiem prawdziwym. -Karel Capek
jeżeli-ktoś-przy­wyk­nie-do na­mias­tek-życia-nie będzie-umiał ę-cie­szyć-życiem-prawdziwym