Trze­ba tworzyć okaz­je. Nic bez nich nie powstaje.


trze­ba-tworzyć-okaz­-nic bez-nich-nie powstaje
daniellotrze­batworzyćokaz­jenic beznichnie powstajetrze­ba tworzyćtworzyć okaz­jenic bez nichnich nie powstajetrze­ba tworzyć okaz­jenic bez nich nie powstaje