Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego.


trzeźwość-a-miara-to-są-najważniejsze-stróże-zdrowia-naszego
jan kochanowskitrzeźwośćmiaratonajważniejszestróżezdrowianaszegosą najważniejszenajważniejsze stróżestróże zdrowiazdrowia naszegotrzeźwość a miarasą najważniejsze stróżenajważniejsze stróże zdrowiastróże zdrowia naszegosą najważniejsze stróże zdrowianajważniejsze stróże zdrowia naszegosą najważniejsze stróże zdrowia naszego

Trzeźwość a miara, to są naj­ważniej­sze stróże zdro­wia naszego.Życie modlitwy, jego nasilenie, głębia i rytm - to miara naszego duchowego zdrowia.Miłość jest miarą naszego istnienia.Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze.Nie stałem się wegetarianinem dla swojego zdrowia, ale dla zdrowia kur.Miara, jaką ktoś mierzy swą miłość, jest miarą biologicznej jego wartości.