Trzeźwość pomierna i zdrowie przedłuża, Mieszka ni cnoty marnie nie zadłuża.


trzeźwość-pomierna-i-zdrowie-przedłuża-mieszka-cnoty-marnie-nie-zadłuża
mikołaj rejtrzeźwośćpomiernazdrowieprzedłużamieszkacnotymarnieniezadłużatrzeźwość pomiernapomierna ii zdrowiezdrowie przedłużamieszka nini cnotycnoty marniemarnie nienie zadłużatrzeźwość pomierna ipomierna i zdrowiei zdrowie przedłużamieszka ni cnotyni cnoty marniecnoty marnie niemarnie nie zadłużatrzeźwość pomierna i zdrowiepomierna i zdrowie przedłużamieszka ni cnoty marnieni cnoty marnie niecnoty marnie nie zadłużatrzeźwość pomierna i zdrowie przedłużamieszka ni cnoty marnie nieni cnoty marnie nie zadłuża

Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego.Trzeźwość by­wa ob­rzyd­li­wa. Życie złudze­niami jeszcze gorsze.Myślenie o śmierci przedłuża życie.Trzeźwość a miara, to są naj­ważniej­sze stróże zdro­wia naszego.Biada temu, kto pychą swoją wszystko mierzy i dba tylko o siebie i ku sobie garnie! Pychę nędza odważy i w sądzie zadzierży, a miłości kto nie miał, schodzi z świata marnie.Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie.