Trzeba się uczyć być posłusznym w ten sposób, aby posłuszeństwo było dowodem niezależności danej jednostki.


trzeba-ę-uczyć-być-posłusznym-w-ten-sposób-aby-posłuszeństwo-było-dowodem-niezależnoś-danej-jednostki
friedrich nietzschetrzebasięuczyćbyćposłusznymtensposóbabyposłuszeństwobyłodowodemniezależnościdanejjednostkitrzeba sięsię uczyćuczyć byćbyć posłusznymposłusznym ww tenten sposóbaby posłuszeństwoposłuszeństwo byłobyło dowodemdowodem niezależnościniezależności danejdanej jednostkitrzeba się uczyćsię uczyć byćuczyć być posłusznymbyć posłusznym wposłusznym w tenw ten sposóbaby posłuszeństwo byłoposłuszeństwo było dowodembyło dowodem niezależnościdowodem niezależności danejniezależności danej jednostkitrzeba się uczyć byćsię uczyć być posłusznymuczyć być posłusznym wbyć posłusznym w tenposłusznym w ten sposóbaby posłuszeństwo było dowodemposłuszeństwo było dowodem niezależnościbyło dowodem niezależności danejdowodem niezależności danej jednostkitrzeba się uczyć być posłusznymsię uczyć być posłusznym wuczyć być posłusznym w tenbyć posłusznym w ten sposóbaby posłuszeństwo było dowodem niezależnościposłuszeństwo było dowodem niezależności danejbyło dowodem niezależności danej jednostki

W religii, aby być posłusznym, trzeba najpierw być wolnym.Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca.Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.W re­ligii, aby być posłusznym, trze­ba naj­pierw być wolnym.Powiadam: