Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie.


trzeba-żebyś-żył-dla-innych-żeli-chcesz-żyć-dla-siebie
senekatrzebażebyśżyłdlainnychjeżelichceszżyćsiebieżebyś żyłżył dladla innychjeżeli chceszchcesz żyćżyć dladla siebieżebyś żył dlażył dla innychjeżeli chcesz żyćchcesz żyć dlażyć dla siebieżebyś żył dla innychjeżeli chcesz żyć dlachcesz żyć dla siebiejeżeli chcesz żyć dla siebie

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.Jeśli chcesz żyć długo musisz żyć dla innych.Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba.Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność.Jeżeli chcesz być ludziom miły, dziel się z nimi radością, zmartwienia zostaw dla siebie.Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.