Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć.


trzeba-żyć-jak-nowonarodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
maurice maeterlincktrzebażyćjaknowonarodzonyaniołkobietaktórakochalubczłowiekktóryumrzećtrzeba żyćżyć jakjak nowonarodzonynowonarodzony aniołjak kobietaktóra kochakocha lublub jakjak człowiekktóry mama umrzećtrzeba żyć jakżyć jak nowonarodzonyjak nowonarodzony aniołktóra kocha lubkocha lub jaklub jak człowiekktóry ma umrzećtrzeba żyć jak nowonarodzonyżyć jak nowonarodzony aniołktóra kocha lub jakkocha lub jak człowiektrzeba żyć jak nowonarodzony aniołktóra kocha lub jak człowiek

Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowo-narodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Trudno umrzeć jak mądry, kiedy żyć trzeba jak wszyscy głupi. -Jacek Wejroch
trudno-umrzeć-jak-mądry-kiedy-żyć-trzeba-jak-wszyscy-głupi
Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
kawa-musi-być-gorąca-jak-piekło-czarna-jak-diabeł-czysta-jak-anioł-słodka-jak-miłość
Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety. -Simone de Beauvoir
oto-jak-wygląda-życie-dom-kobieta-której-nie-kocha-ę-ani-za-bardzo-ani-za-ło-a-ona-jak-ona-kocha-przypuszczam-że-i-zanadto-i-za-ło-jak
Każdy człowiek ustosunkowuje się do śmierci tak, jak gdyby był tym jedynym, a przynajmniej pierwszym, który ma umrzeć. -Stanisław Czosnowski
każdy-człowiek-ustosunkowuje-ę-do-śmierci-tak-jak-gdyby-był-tym-jedynym-a-przynajmniej-pierwszym-który-umrzeć
Stojący obok człowiek był jak zja­wa, bla­dy i czar­ny anioł stróż, który wyłonił się z ciem­ności, aby ją uratować. -Carlo Frabetti
stojący-obok-człowiek-był-jak zja­wa-bla­dy-i czar­ny-anioł-stróż-który-wyłonił ę-z ciem­noś-aby ją uratować