Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć.


trzeba-żyć-jak-nowonarodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
maurice maeterlincktrzebażyćjaknowonarodzonyaniołkobietaktórakochalubczłowiekktóryumrzećtrzeba żyćżyć jakjak nowonarodzonynowonarodzony aniołjak kobietaktóra kochakocha lublub jakjak człowiekktóry mama umrzećtrzeba żyć jakżyć jak nowonarodzonyjak nowonarodzony aniołktóra kocha lubkocha lub jaklub jak człowiekktóry ma umrzećtrzeba żyć jak nowonarodzonyżyć jak nowonarodzony aniołktóra kocha lub jakkocha lub jak człowiektrzeba żyć jak nowonarodzony aniołktóra kocha lub jak człowiek

Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć.Trudno umrzeć jak mądry, kiedy żyć trzeba jak wszyscy głupi.Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość.Oto jak wygląda życie: dom, kobieta, której nie kocha się ani za bardzo ani za mało. A ona, jak ona kocha? Przypuszczam, że i zanadto i za mało, jak wszystkie kobiety.Każdy człowiek ustosunkowuje się do śmierci tak, jak gdyby był tym jedynym, a przynajmniej pierwszym, który ma umrzeć.Stojący obok człowiek był jak zja­wa, bla­dy i czar­ny anioł stróż, który wyłonił się z ciem­ności, aby ją uratować.