Trzeba żyć ręka w rękę z rzeczywistością.


trzeba-żyć-ręka-w-rękę-z-rzeczywistośą
maria cortitrzebażyćrękarękęrzeczywistościątrzeba żyćżyć rękaręka ww rękęrękę zz rzeczywistościątrzeba żyć rękażyć ręka wręka w rękęw rękę zrękę z rzeczywistościątrzeba żyć ręka wżyć ręka w rękęręka w rękę zw rękę z rzeczywistościątrzeba żyć ręka w rękężyć ręka w rękę zręka w rękę z rzeczywistością

Ręka budzi rękę.Dlaczego kobiety odpychają rękę, która TAM sięga? Bo nie ręką należy tam sięgać.Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.O przyszłość trzeba zadbać samemu. Takiego zdania są ci, którzy wsadzają rękę do cudzej kieszeni.Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś trzeba zacząć.Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć.