Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.


trzeba-być-mądrym-żeby-robić-pieniądze-zgoda-ale-najpierw-trzeba-być-wystarczająco-głupim-żeby-pieniędzy-pragnąć
gilbert keith chestertontrzebabyćmądrymżebyrobićpieniądzezgodaalenajpierwtrzebawystarczającogłupimpieniędzypragnąćtrzeba byćbyć mądrymżeby robićrobić pieniądzeale najpierwnajpierw trzebatrzeba byćbyć wystarczającowystarczająco głupimżeby pieniędzypieniędzy pragnąćtrzeba być mądrymżeby robić pieniądzeale najpierw trzebanajpierw trzeba byćtrzeba być wystarczającobyć wystarczająco głupimżeby pieniędzy pragnąćale najpierw trzeba byćnajpierw trzeba być wystarczającotrzeba być wystarczająco głupimale najpierw trzeba być wystarczająconajpierw trzeba być wystarczająco głupim

Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić. -Gertruda Stein
trzeba-mieć-żo-czasu-żeby-być-geniuszem-bo-trzeba-ągle-siedzieć-i-nic-nie-robić-na-prawdę-nic-nie-robić
W religii, aby być posłusznym, trzeba najpierw być wolnym. -Józef Tischner
w-religii-aby-być-posłusznym-trzeba-najpierw-być-wolnym