Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.


trzeba-być-podobnym-aby-ę-zrozumieć-i-innym-aby-ę-pokochać-trzeba-być-silnym-aby-wybaczyć
eliza orzeszkowatrzebabyćpodobnymabysięzrozumiećinnympokochaćsilnymwybaczyćtrzeba byćbyć podobnymaby sięsię zrozumiećzrozumieć ii innymaby sięsię pokochaćtrzeba byćbyć silnymsilnym abyaby wybaczyćtrzeba być podobnymaby się zrozumiećsię zrozumieć izrozumieć i innymaby się pokochaćtrzeba być silnymbyć silnym abysilnym aby wybaczyćaby się zrozumieć isię zrozumieć i innymtrzeba być silnym abybyć silnym aby wybaczyćaby się zrozumieć i innymtrzeba być silnym aby wybaczyć

Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości. -Henri Stendhal
trzeba-być-samotnikiem-aby-czuć-własne-serce-i-aby-kochać-ale-trzeba-być-światowcem-aby-mieć-powodzenie-w-miłoś
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć. -Witold Zechenter
aby-być-szczęśliwym-z-mężczyzną-trzeba-go-bardzo-dobrze-zrozumieć-i-trochę-kochać-aby-być-szczęśliwym-z-kobietą-trzeba-ją-bardzo
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć. -Anonim
aby-być-szczęśliwym-z-mężczyzną-trzeba-go-bardzo-dobrze-rozumieć-i-trochę-kochać-aby-być-szczęśliwym-z-kobietą-trzeba-ją-bardzo-kochać
Trzeba mieć odwagę być takim jak każdy, aby nie być podobnym do nikogo. -Jean Paul Sartre
trzeba-mieć-odwagę-być-takim-jak-każdy-aby-nie-być-podobnym-do-nikogo
Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć. -Michael Faulhaber
aby-być-niewierzącym-można-być-także-powierzchownym-i-wierzyć-płytkim-hasłom-aby-być-wierzącym-trzeba-myść
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. -Charlie Rivel
aby-zrozumieć-klowna-trzeba-być-dobrym-człowiekiem