Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.


trzeba-być-podobnym-aby-ę-zrozumieć-i-innym-aby-ę-pokochać-trzeba-być-silnym-aby-wybaczyć
eliza orzeszkowatrzebabyćpodobnymabysięzrozumiećinnympokochaćsilnymwybaczyćtrzeba byćbyć podobnymaby sięsię zrozumiećzrozumieć ii innymaby sięsię pokochaćtrzeba byćbyć silnymsilnym abyaby wybaczyćtrzeba być podobnymaby się zrozumiećsię zrozumieć izrozumieć i innymaby się pokochaćtrzeba być silnymbyć silnym abysilnym aby wybaczyćaby się zrozumieć isię zrozumieć i innymtrzeba być silnym abybyć silnym aby wybaczyćaby się zrozumieć i innymtrzeba być silnym aby wybaczyć

Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Trzeba mieć odwagę być takim jak każdy, aby nie być podobnym do nikogo.Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć.Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem.