Trzeba być powolnym w rozważaniach i szybkim w działaniu.


trzeba-być-powolnym-w-rozważaniach-i-szybkim-w-działaniu
napoleon bonapartetrzebabyćpowolnymrozważaniachszybkimdziałaniutrzeba byćbyć powolnympowolnym ww rozważaniachrozważaniach ii szybkimszybkim ww działaniutrzeba być powolnymbyć powolnym wpowolnym w rozważaniachw rozważaniach irozważaniach i szybkimi szybkim wszybkim w działaniutrzeba być powolnym wbyć powolnym w rozważaniachpowolnym w rozważaniach iw rozważaniach i szybkimrozważaniach i szybkim wi szybkim w działaniutrzeba być powolnym w rozważaniachbyć powolnym w rozważaniach ipowolnym w rozważaniach i szybkimw rozważaniach i szybkim wrozważaniach i szybkim w działaniu

Trzeba być tak szybkim, jak nadchodząca chwila. -Edward Stachura
trzeba-być-tak-szybkim-jak-nadchodząca-chwila
Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć. -Gilbert Keith Chesterton
trzeba-być-mądrym-żeby-robić-pieniądze-zgoda-ale-najpierw-trzeba-być-wystarczająco-głupim-żeby-pieniędzy-pragnąć
Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości. -Henri Stendhal
trzeba-być-samotnikiem-aby-czuć-własne-serce-i-aby-kochać-ale-trzeba-być-światowcem-aby-mieć-powodzenie-w-miłoś
Z szybkim upływem czasu należy walczyć prędkim korzystaniem z niego. -Seneka
z-szybkim-upływem-czasu-należy-walczyć-prędkim-korzystaniem-z-niego
Nie trzeba mieć nigdy boga. Nawet takiego, co w nas mieszka. Trzeba być zawsze j a. -Stanisław Leopold Brzozowski
nie-trzeba-mieć-nigdy-boga-nawet-takiego-co-w-nas-mieszka-trzeba-być-zawsze-j-a