Trzeba być zakochanym żeby uwierzyć w aniołów.


trzeba-być-zakochanym-żeby-uwierzyć-w-aniołów
jan twardowskitrzebabyćzakochanymżebyuwierzyćaniołówtrzeba byćbyć zakochanymzakochanym żebyżeby uwierzyćuwierzyć ww aniołówtrzeba być zakochanymbyć zakochanym żebyzakochanym żeby uwierzyćżeby uwierzyć wuwierzyć w aniołówtrzeba być zakochanym żebybyć zakochanym żeby uwierzyćzakochanym żeby uwierzyć wżeby uwierzyć w aniołówtrzeba być zakochanym żeby uwierzyćbyć zakochanym żeby uwierzyć wzakochanym żeby uwierzyć w aniołów

Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.Miłość jest wysiłkiem woli, ogniem, który rozpalamy w sobie, bo tak chcemy, bo chce się być zakochanym, bo nie można znieść iżby się nie było zakochanym.Żeby być sobą, trzeba być kimś!Żeby być sobą, trzeba być kimś.Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.Bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba uwierzyć.