Trzeba by stu oczu, by móc je na wszystko przymykać.


trzeba-by-stu-oczu-by-móc-na-wszystko-przymykać
stanisław jerzy lectrzebabystuoczumócnawszystkoprzymykaćtrzeba byby stustu oczuby mócmóc jeje nana wszystkowszystko przymykaćtrzeba by stuby stu oczuby móc jemóc je naje na wszystkona wszystko przymykaćtrzeba by stu oczuby móc je namóc je na wszystkoje na wszystko przymykaćby móc je na wszystkomóc je na wszystko przymykać

Wolę świat, w którym wszystko trzeba budować od nowa, niż taki, w którym trzeba przyjąć wszystko jako nieodwracalne dziedzictwo.Szczęście jest móc wszystko, co chcemy, a wielkość chcieć wszystko, co możemy.Dawniej trzeba było być sławnym, by móc sobie pozwolić na skandal. Dziś trzeba skandalu, by zyskać sławę.Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata.Do przymknięcia oczu trzeba dojrzeć.Trzeba wszystko ważyć, aby wszystko zdobyć.