Trzeba działać, aby samego siebie poznać.


trzeba-działać-aby-samego-siebie-poznać
albert camustrzebadziałaćabysamegosiebiepoznaćtrzeba działaćaby samegosamego siebiesiebie poznaćaby samego siebiesamego siebie poznaćaby samego siebie poznać

Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.Najtrudniej poznać samego siebie.Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu.Tylko niestali znają przyjemność miłości. Aby poznać jej tragedie, trzeba być stałym.Aby człowieka poznać, trzeba zjeść razem beczkę soli, powiada przysłowie. Ale z Francuzem wystarczy jedna kromka chleba.Trzeba tak żyć, żeby było można mieć szacunek dla samego siebie.