Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu.


trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
henri bergsontrzebadziałaćjakczłowiekmyślącytrzebamyślećczynutrzeba działaćdziałać jakjak człowiekczłowiek myślącytrzeba myślećmyśleć jakjak człowiekczłowiek czynutrzeba działać jakdziałać jak człowiekjak człowiek myślącytrzeba myśleć jakmyśleć jak człowiekjak człowiek czynutrzeba działać jak człowiekdziałać jak człowiek myślącytrzeba myśleć jak człowiekmyśleć jak człowiek czynutrzeba działać jak człowiek myślącytrzeba myśleć jak człowiek czynu

Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba. -Bertold Brecht
człowiek-myślący-nie-zużywa-nigdy-więcej-światła-chleba-i-myśli-ż-trzeba
Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu. -Pablo Picasso
nie-co-naśladować-życia-trzeba-działać-jak-ono-działać-przeciwko-niemu
Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowonarodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowo-narodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel. -Henri Bergson
myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel