Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu.


trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
henri bergsontrzebadziałaćjakczłowiekmyślącytrzebamyślećczynutrzeba działaćdziałać jakjak człowiekczłowiek myślącytrzeba myślećmyśleć jakjak człowiekczłowiek czynutrzeba działać jakdziałać jak człowiekjak człowiek myślącytrzeba myśleć jakmyśleć jak człowiekjak człowiek czynutrzeba działać jak człowiekdziałać jak człowiek myślącytrzeba myśleć jak człowiekmyśleć jak człowiek czynutrzeba działać jak człowiek myślącytrzeba myśleć jak człowiek czynu

Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu.Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba.Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu.Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć.Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć.Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel.