Trzeba każdemu oddać sprawiedliwość. Czy jednak dla wszystkich wystarczy?


trzeba-każdemu-oddać-sprawiedliwość-czy-jednak-dla-wszystkich-wystarczy
antoni regulskitrzebakażdemuoddaćsprawiedliwośćczyjednakdlawszystkichwystarczytrzeba każdemukażdemu oddaćoddać sprawiedliwośćczy jednakjednak dladla wszystkichwszystkich wystarczytrzeba każdemu oddaćkażdemu oddać sprawiedliwośćczy jednak dlajednak dla wszystkichdla wszystkich wystarczytrzeba każdemu oddać sprawiedliwośćczy jednak dla wszystkichjednak dla wszystkich wystarczyczy jednak dla wszystkich wystarczy

Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.Muszę oddać sprawiedliwość lodówkom. Chociaż w pewnym stopniu inspirują marnotrawstwo, to jednocześnie stwarzają złudzenie, że zawsze będzie jakieś jutro, można w nich trzymać rzeczy bez końca. Ci, co mają lodówki z pewnością widzą życie inaczej, niż ci, co ich nie mają. Czym bank jest dla pieniędzy, tym lodówka dla jedzenia.Zabójstwo - zabicie jednego człowieka przez drugiego. Są cztery rodzaje zabójstw: przestępcze, wybaczalne, słuszne i godne pochwały, jednak nie robi to żadnej różnicy dla zabitej osoby czy padła od tego typu czy tamtego - klasyfikacja istnieje dla pomocy prawnikom.Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi!Jednak istnieją w życiu sprawy, które - bez względu z której strony byśmy na nie patrzyli - są zawsze tak samo ważne dla wszystkich. Miłość jest jedną z nich.Jeśli ma się trzy dni w roku, to trzeba je oddać miłości. Reszta jest oszukiwaniem czasu.