Trzeba ludzi znosić, jeśli nie umie się ich poprawić.


trzeba-ludzi-znosić-śli-nie-umie-ę-ich-poprawić
marek aureliusztrzebaludziznosićjeślinieumiesięichpoprawićtrzeba ludziludzi znosićjeśli nienie umieumie sięsię ichich poprawićtrzeba ludzi znosićjeśli nie umienie umie sięumie się ichsię ich poprawićjeśli nie umie sięnie umie się ichumie się ich poprawićjeśli nie umie się ichnie umie się ich poprawić

Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota.Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia.Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna.Trzeba niekiedy odsłaniać błędy świata, aby się z nich poprawić.Lingwista najczęściej nie umie pisać. Do pisania trzeba swego rodzaju niewinności, trzeba rzucać się z zamkniętymi oczami.Ludzie stworzeni są po to, aby jedni drugim podlegali. Albo więc ich ujarzmij, albo naucz się ich znosić.