Trzeba mieć bardzo dobry gust, żeby sobie pozwolić na trochę złego.


trzeba-mieć-bardzo-dobry-gust-żeby-sobie-pozwolić-na-trochę-złego
krecia pataczkównatrzebamiećbardzodobrygustżebysobiepozwolićnatrochęzłegotrzeba miećmieć bardzobardzo dobrydobry gustżeby sobiesobie pozwolićpozwolić nana trochętrochę złegotrzeba mieć bardzomieć bardzo dobrybardzo dobry gustżeby sobie pozwolićsobie pozwolić napozwolić na trochęna trochę złegotrzeba mieć bardzo dobrymieć bardzo dobry gustżeby sobie pozwolić nasobie pozwolić na trochępozwolić na trochę złegotrzeba mieć bardzo dobry gustżeby sobie pozwolić na trochęsobie pozwolić na trochę złego

Nie chciejmy być w życiu zbyt konsekwentni. Owszem, jeden głos w polifonii niech będzie przodujący i główny, ale trzeba pozwolić grać w sobie nutom bardzo różnym, i bardzo różnym głosom użyczać klawiszy.Dawniej trzeba było być sławnym, by móc sobie pozwolić na skandal. Dziś trzeba skandalu, by zyskać sławę.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: Żeby pisać, trzeba mieć w sobie wielkie elementarne prawdy i kierować swoje dzieło ku jednej z nich albo ku wszystkim naraz.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.