Trzeba mieć odwagę być takim jak każdy, aby nie być podobnym do nikogo.


trzeba-mieć-odwagę-być-takim-jak-każdy-aby-nie-być-podobnym-do-nikogo
jean paul sartretrzebamiećodwagębyćtakimjakkażdyabyniepodobnymdonikogotrzeba miećmieć odwagęodwagę byćbyć takimtakim jakjak każdyaby nienie byćbyć podobnympodobnym dodo nikogotrzeba mieć odwagęmieć odwagę byćodwagę być takimbyć takim jaktakim jak każdyaby nie byćnie być podobnymbyć podobnym dopodobnym do nikogotrzeba mieć odwagę byćmieć odwagę być takimodwagę być takim jakbyć takim jak każdyaby nie być podobnymnie być podobnym dobyć podobnym do nikogotrzeba mieć odwagę być takimmieć odwagę być takim jakodwagę być takim jak każdyaby nie być podobnym donie być podobnym do nikogo

Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo. -Jean-Paul Sartre
trze­ba-mieć-od­wagę-być-­kim-jak każdy-aby nie być-po­dob­nym-do nikogo
Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć. -Eliza Orzeszkowa
trzeba-być-podobnym-aby-ę-zrozumieć-i-innym-aby-ę-pokochać-trzeba-być-silnym-aby-wybaczyć
Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości. -Henri Stendhal
trzeba-być-samotnikiem-aby-czuć-własne-serce-i-aby-kochać-ale-trzeba-być-światowcem-aby-mieć-powodzenie-w-miłoś
Mieć odwagę i wolę być sobą - nie być miękkim w rzeczach zasadniczych, a bez oporu w drobiazgach - jest jedną z mądrości życia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
mieć-odwagę-i-wolę-być-sobą-nie-być-miękkim-w-rzeczach-zasadniczych-a-bez-oporu-w-drobiazgach-jest-jedną-z-mądroś-życia
Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć. -Michael Faulhaber
aby-być-niewierzącym-można-być-także-powierzchownym-i-wierzyć-płytkim-hasłom-aby-być-wierzącym-trzeba-myść
Trzeba być trochę podobnym, by rozumieć, nieco różnym, by się kochać. -Anonim
trzeba-być-trochę-podobnym-by-rozumieć-nieco-różnym-by-ę-kochać