Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.


trzeba-mieć-wytrwałość-i-wiarę-w-siebie-trzeba-wierzyć-że-człowiek-jest-do-czegoś-zdolny-i-osiągnąć-to-za-wszelką-cenę
maria skłodowska - curietrzebamiećwytrwałośćwiaręsiebiewierzyćżeczłowiekjestdoczegośzdolnyosiągnąćtozawszelkącenętrzeba miećmieć wytrwałośćwytrwałość ii wiaręwiarę ww siebietrzeba wierzyćże człowiekczłowiek jestjest dodo czegośczegoś zdolnyzdolny ii osiągnąćza wszelkąwszelką cenętrzeba mieć wytrwałośćmieć wytrwałość iwytrwałość i wiaręi wiarę wwiarę w siebieże człowiek jestczłowiek jest dojest do czegośdo czegoś zdolnyczegoś zdolny izdolny i osiągnąćosiągnąć to zaza wszelką cenętrzeba mieć wytrwałość imieć wytrwałość i wiaręwytrwałość i wiarę wi wiarę w siebieże człowiek jest doczłowiek jest do czegośjest do czegoś zdolnydo czegoś zdolny iczegoś zdolny i osiągnąći osiągnąć to zaosiągnąć to za wszelkątrzeba mieć wytrwałość i wiaręmieć wytrwałość i wiarę wwytrwałość i wiarę w siebieże człowiek jest do czegośczłowiek jest do czegoś zdolnyjest do czegoś zdolny ido czegoś zdolny i osiągnąćzdolny i osiągnąć to zai osiągnąć to za wszelkąosiągnąć to za wszelką cenę

Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego i czegoś więcej niż wrodzonego talentu; trzeba namiętności i cierpienia, które wypełniają życie i nadają mu sens. W przeciwnym razie nie tworzy się, lecz pisze się książki.Człowiek mu­si za wszelką cenę po­konać gra­witację Ziemi i mieć w re­zer­wie przes­trzeń, przy­naj­mniej, Układu Słonecznego.W miłości trzeba wierzyć, miłość trzeba przeżywać.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy.