Trzeba na pewno mniej wytrwałości i mniej wysiłku, aby pozwolić sztuce dojrzeć, niż aby zapobiec następnie jej zgniciu.


trzeba-na-pewno-mniej-wytrwałoś-i-mniej-wysiłku-aby-pozwolić-sztuce-dojrzeć-ż-aby-zapobiec-następnie-jej-zgniciu
andre gidetrzebanapewnomniejwytrwałościwysiłkuabypozwolićsztucedojrzećniżzapobiecnastępniejejzgniciutrzeba nana pewnopewno mniejmniej wytrwałościwytrwałości ii mniejmniej wysiłkuaby pozwolićpozwolić sztucesztuce dojrzećniż abyaby zapobieczapobiec następnienastępnie jejjej zgniciutrzeba na pewnona pewno mniejpewno mniej wytrwałościmniej wytrwałości iwytrwałości i mnieji mniej wysiłkuaby pozwolić sztucepozwolić sztuce dojrzećniż aby zapobiecaby zapobiec następniezapobiec następnie jejnastępnie jej zgniciutrzeba na pewno mniejna pewno mniej wytrwałościpewno mniej wytrwałości imniej wytrwałości i mniejwytrwałości i mniej wysiłkuaby pozwolić sztuce dojrzećniż aby zapobiec następnieaby zapobiec następnie jejzapobiec następnie jej zgniciutrzeba na pewno mniej wytrwałościna pewno mniej wytrwałości ipewno mniej wytrwałości i mniejmniej wytrwałości i mniej wysiłkuniż aby zapobiec następnie jejaby zapobiec następnie jej zgniciu

Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby jej komu udzielić.Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby, jej komuś udzielić.Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego i czegoś więcej niż wrodzonego talentu; trzeba namiętności i cierpienia, które wypełniają życie i nadają mu sens. W przeciwnym razie nie tworzy się, lecz pisze się książki.Ciągłe a sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Większego trzeba rozumu aby czyjejś mądrej rady posłuchać, niż by jej komuś udzielić.