Trzeba nauczyć się rozróżniania między moralnością a moralizatorstwem.


trzeba-nauczyć-ę-rozróżniania-między-moralnośą-a-moralizatorstwem
henry kissingertrzebanauczyćsięrozróżnianiamiędzymoralnościąmoralizatorstwemtrzeba nauczyćnauczyć sięsię rozróżnianiarozróżniania międzymiędzy moralnościątrzeba nauczyć sięnauczyć się rozróżnianiasię rozróżniania międzyrozróżniania między moralnościąmoralnością a moralizatorstwemtrzeba nauczyć się rozróżnianianauczyć się rozróżniania międzysię rozróżniania między moralnościąmiędzy moralnością a moralizatorstwemtrzeba nauczyć się rozróżniania międzynauczyć się rozróżniania między moralnościąrozróżniania między moralnością a moralizatorstwem

W teorii nie ma żadnej sprzeczności między moralnością a polityką. -Emanuel Kant
w-teorii-nie-żadnej-sprzecznoś-między-moralnośą-a-polityką
Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej. -Antoni Makarenko
nauczyć-kochać-nauczyć-rozpoznawać-miłość-nauczyć-być-szczęśliwym-to-znaczy-nauczyć-szanować-samego-siebie-nauczyć-godnoś-ludzkiej
Sokrates wierzył, że cnoty można się nauczyć, ale to
sokrates-wierzył-że-cnoty-można-ę-nauczyć-ale-to-nauczyć-ę-znaczyło-co-innego-ż-nauczyć-ę-geografii
Trzeba całego życia, by nauczyć się żyć. -Seneka
trzeba-całego-życia-by-nauczyć-ę-żyć
Być szczęśliwym - tego trzeba się nauczyć. -Eurypides
być-szczęśliwym-tego-trzeba-ę-nauczyć