Trzeba niekiedy wiedzieć, jak daleko można się posunąć za daleko.


trzeba-niekiedy-wiedzieć-jak-daleko-można-ę-posunąć-za-daleko
tristan bernardtrzebaniekiedywiedziećjakdalekomożnasięposunąćzadalekotrzeba niekiedyniekiedy wiedziećjak dalekodaleko możnamożna sięsię posunąćposunąć zaza dalekotrzeba niekiedy wiedziećjak daleko możnadaleko można sięmożna się posunąćsię posunąć zaposunąć za dalekojak daleko można siędaleko można się posunąćmożna się posunąć zasię posunąć za dalekojak daleko można się posunąćdaleko można się posunąć zamożna się posunąć za daleko

Takt polega na tym, by wiedzieć, jak daleko można się posunąć, by nie posunąć się za daleko.Wyczucie taktu mówi nam, jak daleko możemy posunąć się za daleko.Trze­ba niekiedy wie­dzieć jak da­leko można się po­sunąć za daleko.Nienawiścią nie można zajechać daleko. Za daleko można.Nie trzeba zadawać zbyt daleko sięgających pytań, aby nie wywołać zbyt daleko sięgających odpowiedzi.Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich, podobnie jak więcej trzeba strzec się wszy niż lwów.