Trzeba poznać fakty zanim się je przekręci.


trzeba-poznać-fakty-zanim-ę-przekrę
mark twaintrzebapoznaćfaktyzanimsięprzekręcitrzeba poznaćpoznać faktyfakty zanimzanim sięje przekręcitrzeba poznać faktypoznać fakty zanimfakty zanim sięzanim się jesię je przekręcitrzeba poznać fakty zanimpoznać fakty zanim sięfakty zanim się jezanim się je przekręcitrzeba poznać fakty zanim siępoznać fakty zanim się jefakty zanim się je przekręci

Trzeba zamilknąć, zanim powie się wszystko. Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta.Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.Zanim uda się nam poznać człowieka, znamy wyłącznie jego słowa. Chcąc nie chcąc musimy je przyjmować za dobrą monetę, czekając aż sprawdzi je czyn.Zanim się pozna smak miłości, trzeba zrozumieć jej koncepcję.Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz.Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka.