Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia.


trzeba-ratować-człowieka-trzeba-go-wyzwolić-ze-wszelkiego-niewolnictwa-i-umożliwić-mu-szczęśliwe-przeżycia-niewielu-lat-życia
albert camustrzebaratowaćczłowiekagowyzwolićzewszelkiegoniewolnictwaumożliwićmuszczęśliweprzeżycianiewielulatżyciatrzeba ratowaćratować człowiekatrzeba gogo wyzwolićwyzwolić zeze wszelkiegowszelkiego niewolnictwaniewolnictwa ii umożliwićumożliwić mumu szczęśliweszczęśliwe przeżyciaprzeżycia niewieluniewielu latlat życiatrzeba ratować człowiekatrzeba go wyzwolićgo wyzwolić zewyzwolić ze wszelkiegoze wszelkiego niewolnictwawszelkiego niewolnictwa iniewolnictwa i umożliwići umożliwić muumożliwić mu szczęśliwemu szczęśliwe przeżyciaszczęśliwe przeżycia niewieluprzeżycia niewielu latniewielu lat życiatrzeba go wyzwolić zego wyzwolić ze wszelkiegowyzwolić ze wszelkiego niewolnictwaze wszelkiego niewolnictwa iwszelkiego niewolnictwa i umożliwićniewolnictwa i umożliwić mui umożliwić mu szczęśliweumożliwić mu szczęśliwe przeżyciamu szczęśliwe przeżycia niewieluszczęśliwe przeżycia niewielu latprzeżycia niewielu lat życiatrzeba go wyzwolić ze wszelkiegogo wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwawyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa ize wszelkiego niewolnictwa i umożliwićwszelkiego niewolnictwa i umożliwić muniewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwei umożliwić mu szczęśliwe przeżyciaumożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielumu szczęśliwe przeżycia niewielu latszczęśliwe przeżycia niewielu lat życia

Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie.Małe nienawiści podnoszą małe głowy wężów-grzechotników. Nienawidzić trzeba niewielu, gdyż to bardzo nuży. Wieloma trzeba pogardzać, przebaczać często i nie zapominać nigdy.Trzeba wyzwolić się ze strachu bogów i śmierci.Szczęśliwe małżeństwo to gmach, który odbudowywać trzeba co dzień.Ktoś, kto przekroczył 90 lat życia, jest już tylko Bożym darem, pożyczonym tym, co jeszcze muszą żyć i dar ten trzeba w końcu zwrócić.Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi!