Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.


trzeba-tak-ę-modlić-jakby-cała-praca-była-bezużyteczna-i-tak-pracować-jakby-wszystkie-modlitwy-były-na-nic
marcin lutertrzebataksięmodlićjakbycałapracabyłabezużytecznapracowaćwszystkiemodlitwybyłynanictrzeba taktak sięsię modlićjakby całacała pracapraca byłabyła bezużytecznabezużyteczna ii taktak pracowaćjakby wszystkiewszystkie modlitwymodlitwy byłybyły nana nictrzeba tak siętak się modlićjakby cała pracacała praca byłapraca była bezużytecznabyła bezużyteczna ibezużyteczna i taki tak pracowaćjakby wszystkie modlitwywszystkie modlitwy byłymodlitwy były nabyły na nictrzeba tak się modlićjakby cała praca byłacała praca była bezużytecznapraca była bezużyteczna ibyła bezużyteczna i takbezużyteczna i tak pracowaćjakby wszystkie modlitwy byływszystkie modlitwy były namodlitwy były na nicjakby cała praca była bezużytecznacała praca była bezużyteczna ipraca była bezużyteczna i takbyła bezużyteczna i tak pracowaćjakby wszystkie modlitwy były nawszystkie modlitwy były na nic

By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził.Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.Nie tylko u nas, ale i gdzie indziej trzeba było wyglądać tak, jakby się nic nie robiło.Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.Przechodnie zachowują się tak, jakby ulice należały do nich. Kierowcy natomiast zachowują się tak, jakby do nich należały auta.Spotkać dobrego przyjaciela to jakby znaleźć się w domu, to tak jakby przytulić się do mamy. Przy nim czuję się bezpiecznie i nie muszę się bronić. Przy nim jest mi dobrze, bo wiem, że ktoś mnie kocha.