Trzeba udowodnić ponadfizyczną naturę człowieka.


trzeba-udowodnić-ponadfizyczną-naturę-człowieka
joseph banks rhinetrzebaudowodnićponadfizycznąnaturęczłowiekatrzeba udowodnićudowodnić ponadfizycznąponadfizyczną naturęnaturę człowiekatrzeba udowodnić ponadfizycznąudowodnić ponadfizyczną naturęponadfizyczną naturę człowiekatrzeba udowodnić ponadfizyczną naturęudowodnić ponadfizyczną naturę człowiekatrzeba udowodnić ponadfizyczną naturę człowieka

Największym błędem człowieka jest udowodnić drugiemu jego głupotę.Małżeństwo - często nieudana próba, podejmowana, by udowodnić zdolność człowieka do dopasowania się.W całą naturę wtopiona jest miłość. Trzeba mieć tylko otwarte oczy.Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla współczesnego świata.Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia.Każdy człowiek jest dobry do momentu, kiedy zechce udowodnić, że to nieprawda.