Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia.


trzeba-umieć-iść-słoneczną-stroną-życia
maria rodziewiczównatrzebaumiećiśćsłonecznąstronążyciatrzeba umiećumieć iśćiść słonecznąsłoneczną stronąstroną życiatrzeba umieć iśćumieć iść słonecznąiść słoneczną stronąsłoneczną stroną życiatrzeba umieć iść słonecznąumieć iść słoneczną stronąiść słoneczną stroną życiatrzeba umieć iść słoneczną stronąumieć iść słoneczną stroną życia

Trze­ba umieć iść słoneczną stroną życia.Trze­ba umieć iść słoneczną drogą życia, na­wet gdy wokół zmrok.Trzeba umieć Pana Boga chwytać za serce: to jest Jego słaba strona.Dobrą stroną życia w biedzie jest to, że nie trzeba się bać złodziei.Trze­ba umieć chwy­tać Pa­na Bo­ga za ser­ce. To jest Je­go słaba strona.Sława za życia i sława po śmierci to czasem za dużo. Trzeba umieć poprzestać na jednej.