Trzeba ustawicznie chytrze i przebiegle szukać środków, aby wciąż na nowo rozpalać kochanka, miłość sama nie spłodzi miłości.


trzeba-ustawicznie-chytrze-i-przebiegle-szukać-środków-aby-wciąż-na-nowo-rozpalać-kochanka-miłość-sama-nie-spłodzi-miłoś
marianna acoforadotrzebaustawiczniechytrzeprzebiegleszukaćśrodkówabywciążnanoworozpalaćkochankamiłośćsamaniespłodzimiłościtrzeba ustawicznieustawicznie chytrzechytrze ii przebiegleprzebiegle szukaćszukać środkówaby wciążwciąż nana nowonowo rozpalaćrozpalać kochankamiłość samasama nienie spłodzispłodzi miłościtrzeba ustawicznie chytrzeustawicznie chytrze ichytrze i przebieglei przebiegle szukaćprzebiegle szukać środkówaby wciąż nawciąż na nowona nowo rozpalaćnowo rozpalać kochankamiłość sama niesama nie spłodzinie spłodzi miłościtrzeba ustawicznie chytrze iustawicznie chytrze i przebieglechytrze i przebiegle szukaći przebiegle szukać środkówaby wciąż na nowowciąż na nowo rozpalaćna nowo rozpalać kochankamiłość sama nie spłodzisama nie spłodzi miłościtrzeba ustawicznie chytrze i przebiegleustawicznie chytrze i przebiegle szukaćchytrze i przebiegle szukać środkówaby wciąż na nowo rozpalaćwciąż na nowo rozpalać kochankamiłość sama nie spłodzi miłości

po­lity­ka to też miłość do ojczyzny wy­pala gangrenę og­niem z miłości by ot­rzeć łzy które za­daje so­bie sama i wciąż pro­si o chusteczkę  -dark smurf
po­lity­ka-to też-miłość-do-ojczyzny-wy­pala-gangrenę-og­niem-z miłoś-by-ot­rzeć-łzy-które-za­daje-so­bie-sama-i-wciąż-pro­
Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę. -Maria Meiedźwiecka
Żadna-nie-może-być-taką-samą-kochanką-dla-dwu-mężczyzn-każde-posiadanie-jej-przez-innego-mężczyznę-przechodzi-po-niej-jak-fala-wciąż
Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości. -Henri Stendhal
trzeba-być-samotnikiem-aby-czuć-własne-serce-i-aby-kochać-ale-trzeba-być-światowcem-aby-mieć-powodzenie-w-miłoś
Ludzi trzeba szukać nie z latarnią, ale z sercem; bo tylko na miłość otwierają serca. -Peter Rosegger
ludzi-trzeba-szukać-nie-z-latarnią-ale-z-sercem-bo-tylko-na-miłość-otwierają-serca
Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona. -Gilbert Keith Chesterton
utarł-ę-idiotyczny-pogląd-że-kochanka-żony-nienawidzi-tylko-jedna-osoba-jej-mąż-ale-w-dziewięciu-wypadkach-na-dziesięć-kochanka-żony