Trzeba wiedzieć, że z mózgu samego płyną nasze przyjemności, radość, śmiech, wesołość, a także nasze smutki, ból, żałość i łzy...


trzeba-wiedzieć-że-z-mózgu-samego-płyną-nasze-przyjemnoś-radość-śmiech-wesołość-a-także-nasze-smutki-ból-żałość-i-łzy
hipokratestrzebawiedziećżemózgusamegopłynąnaszeprzyjemnościradośćśmiechwesołośćtakżesmutkibólżałośćłzytrzeba wiedziećz mózgumózgu samegosamego płynąpłyną naszenasze przyjemnościtakże naszenasze smutkiżałość ii łzyże z mózguz mózgu samegomózgu samego płynąsamego płyną naszepłyną nasze przyjemnościa także naszetakże nasze smutkiżałość i łzyże z mózgu samegoz mózgu samego płynąmózgu samego płyną naszesamego płyną nasze przyjemnościa także nasze smutkiże z mózgu samego płynąz mózgu samego płyną naszemózgu samego płyną nasze przyjemności

Trzeba wiedzieć, że z mózgu samego płyną nasze przyjemności, radość, śmiech, wesołość, a także nasze smutki, ból, żałość i łzy.Nasze smutki są radościami naszych wrogów.Nadzieja jest odwieczną wszystkich ludzi piastunką: kołysze nas bezustannie i smutki nasze usypia.Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większość ludzi taki śmiech sprawia ból.Jesteśmy z tego samego materiału, co nasze sny.Wszystkie nasze wysiłki, cierpienia i przyjemności przepadną na zawsze w pustce, nie pozostwiając po sobie żadnych śladów.