Trzeba wiedzieć, że z mózgu samego płyną nasze przyjemności, radość, śmiech, wesołość, a także nasze smutki, ból, żałość i łzy...


trzeba-wiedzieć-że-z-mózgu-samego-płyną-nasze-przyjemnoś-radość-śmiech-wesołość-a-także-nasze-smutki-ból-żałość-i-łzy
hipokratestrzebawiedziećżemózgusamegopłynąnaszeprzyjemnościradośćśmiechwesołośćtakżesmutkibólżałośćłzytrzeba wiedziećz mózgumózgu samegosamego płynąpłyną naszenasze przyjemnościtakże naszenasze smutkiżałość ii łzyże z mózguz mózgu samegomózgu samego płynąsamego płyną naszepłyną nasze przyjemnościa także naszetakże nasze smutkiżałość i łzyże z mózgu samegoz mózgu samego płynąmózgu samego płyną naszesamego płyną nasze przyjemnościa także nasze smutkiże z mózgu samego płynąz mózgu samego płyną naszemózgu samego płyną nasze przyjemności

Trzeba wiedzieć, że z mózgu samego płyną nasze przyjemności, radość, śmiech, wesołość, a także nasze smutki, ból, żałość i łzy. -Hipokrates
trzeba-wiedzieć-że-z-mózgu-samego-płyną-nasze-przyjemnoś-radość-śmiech-wesołość-a-także-nasze-smutki-ból-żałość-i-łzy
Nasze smutki są radościami naszych wrogów. -Ajschylos
nasze-smutki-są-radościami-naszych-wrogów
Nadzieja jest odwieczną wszystkich ludzi piastunką: kołysze nas bezustannie i smutki nasze usypia. -Klementyna Hoffmanowa
nadzieja-jest-odwieczną-wszystkich-ludzi-piastunką-kołysze-nas-bezustannie-i-smutki-nasze-usypia
Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większość ludzi taki śmiech sprawia ból. -Friedrich Nietzsche
najpewniejszą-oznaką-pogodnej-duszy-jest-zdolność-śmiania-ę-z-samego-siebie-większość-ludzi-taki-śmiech-sprawia-ból
Jesteśmy z tego samego materiału, co nasze sny. -William Shakespeare
jesteśmy-z-tego-samego-materiału-co-nasze-sny
Wszystkie nasze wysiłki, cierpienia i przyjemności przepadną na zawsze w pustce, nie pozostwiając po sobie żadnych śladów. -Kolakowski
wszystkie-nasze-wysiłki-cierpienia-i-przyjemnoś-przepadną-na-zawsze-w-pustce-nie-pozostwiając-po-sobie-żadnych-śladów