Trzeba wyzwolić się ze strachu bogów i śmierci.


trzeba-wyzwolić-ę-ze-strachu-bogów-i-śmierci
samostrzebawyzwolićsięzestrachubogówśmiercitrzeba wyzwolićwyzwolić sięsię zeze strachustrachu bogówbogów ii śmiercitrzeba wyzwolić sięwyzwolić się zesię ze strachuze strachu bogówstrachu bogów ibogów i śmiercitrzeba wyzwolić się zewyzwolić się ze strachusię ze strachu bogówze strachu bogów istrachu bogów i śmiercitrzeba wyzwolić się ze strachuwyzwolić się ze strachu bogówsię ze strachu bogów ize strachu bogów i śmierci

Trze­ba wyz­wo­lić się ze strachu bogów i śmierci. -Epikur
trze­ba-wyz­wo­lić ę-ze strachu-bogów-i śmierci
Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie. -Antoine De Saint - Exupery
powołanie-pomaga-człowiekowi-wyzwolić-ę-to-pewne-ale-trzeba-także-wyzwolić-powołanie
Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia. -Albert Camus
trzeba-ratować-człowieka-trzeba-go-wyzwolić-ze-wszelkiego-niewolnictwa-i-umożliwić-mu-szczęśliwe-przeżycia-niewielu-lat-życia
Śmierci tak trzeba uczyć się jak życia. -Leopold Staff
Śmierci-tak-trzeba-uczyć-ę-jak-życia
Ileż śmierci trzeba nam przeżyć, by się nauczyć, że i my umrzemy. -Jean Rostand
ileż-śmierci-trzeba-nam-przeżyć-by-ę-nauczyć-że-i-my-umrzemy
Trzeba nam się przygotować do pierwszej śmierci, niżeli do życia. -Seneka
trzeba-nam-ę-przygotować-do-pierwszej-śmierci-żeli-do-życia