Trzeba wyzwolić się ze strachu bogów i śmierci.


trzeba-wyzwolić-ę-ze-strachu-bogów-i-śmierci
samostrzebawyzwolićsięzestrachubogówśmiercitrzeba wyzwolićwyzwolić sięsię zeze strachustrachu bogówbogów ii śmiercitrzeba wyzwolić sięwyzwolić się zesię ze strachuze strachu bogówstrachu bogów ibogów i śmiercitrzeba wyzwolić się zewyzwolić się ze strachusię ze strachu bogówze strachu bogów istrachu bogów i śmiercitrzeba wyzwolić się ze strachuwyzwolić się ze strachu bogówsię ze strachu bogów ize strachu bogów i śmierci

Trze­ba wyz­wo­lić się ze strachu bogów i śmierci.Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie.Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia.Śmierci tak trzeba uczyć się jak życia.Ileż śmierci trzeba nam przeżyć, by się nauczyć, że i my umrzemy.Trzeba nam się przygotować do pierwszej śmierci, niżeli do życia.