Trzeba wziąć kawał marmuru i odrąbać wszystko, co w nim niepotrzebne.


trzeba-wziąć-kawał-marmuru-i-odrąbać-wszystko-co-w-nim-niepotrzebne
auguste rodintrzebawziąćkawałmarmuruodrąbaćwszystkoconimniepotrzebnetrzeba wziąćwziąć kawałkawał marmurumarmuru ii odrąbaćodrąbać wszystkoco ww nimnim niepotrzebnetrzeba wziąć kawałwziąć kawał marmurukawał marmuru imarmuru i odrąbaći odrąbać wszystkoco w nimw nim niepotrzebnetrzeba wziąć kawał marmuruwziąć kawał marmuru ikawał marmuru i odrąbaćmarmuru i odrąbać wszystkoco w nim niepotrzebnetrzeba wziąć kawał marmuru iwziąć kawał marmuru i odrąbaćkawał marmuru i odrąbać wszystko

Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza.Jedną z plag filmu niemego były niepotrzebne napisy, dzisiejszą plagą są niepotrzebne dialogi.Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.Wolę świat, w którym wszystko trzeba budować od nowa, niż taki, w którym trzeba przyjąć wszystko jako nieodwracalne dziedzictwo.Bóg jest moją nieskończonością. W nim kocham i jestem kochana. W nim posiadam wszystko.Trzeba wszystko ważyć, aby wszystko zdobyć.