Trzeba zamilknąć, zanim powie się wszystko. Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta.


trzeba-zamilknąć-zanim-powie-ę-wszystko-niektórzy-powiedzieli-wszystko-zanim-jeszcze-otworzyli-usta
elias canettitrzebazamilknąćzanimpowiesięwszystkoniektórzypowiedzieliwszystkojeszczeotworzyliustatrzeba zamilknąćzanim powiepowie sięsię wszystkoniektórzy powiedzielipowiedzieli wszystkozanim jeszczejeszcze otworzyliotworzyli ustazanim powie siępowie się wszystkoniektórzy powiedzieli wszystkozanim jeszcze otworzylijeszcze otworzyli ustazanim powie się wszystkozanim jeszcze otworzyli usta

Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta. -Elias Canetti
niektórzy-powiedzieli-wszystko-zanim-jeszcze-otworzyli-usta
Wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe -Goethe
wszystko-jest-trudne-zanim-stanie-ę-łatwe
Wszystko jest trudne zanim stanie się proste. -Margaret Fuller
wszystko-jest-trudne-zanim-stanie-ę-proste
Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zastanów-ę-raz-zanim-coś-dasz-dwa-razy-zanim-coś-przyjmiesz-i-tysiąc-razy-zanim-czegoś-zażądasz
Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi zanim nic nie powie. -Winston Churchill
dyplomata-to-człowiek-który-dwukrotnie-ę-zastanowi-zanim-nic-nie-powie
Te, co przyjmują oświadczyny, wyprzedzają o krok te, którym się nikt nie oświadczył, a o dwa kroki te, które gotowe są zgodzić się na wszystko, zanim ktokolwiek zrobi im jakąś propozycję. -Daniel Dafoe
te-co-przyjmują-oświadczyny-wyprzedzają-o-krok-te-którym-ę-nikt-nie-oświadczył-a-o-dwa-kroki-te-które-gotowe-są-zgodzić-ę-na-wszystko-zanim