Trzech stanowi kolegium.


trzech-stanowi-kolegium
lucius neratius priscustrzechstanowikolegiumtrzech stanowistanowi kolegiumtrzech stanowi kolegium

Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy.Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach.Oj­czyz­na? To dwóch, trzech ludzi, których znam.Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach.To, co wciąż robimy, stanowi o nas.Takich dwóch, jak was trzech, to nie ma ani jednego.