Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić.


trzecia-po-południu-to-godzina-kiedy-zawsze-jest-za-późno-lub-za-wcześnie-na-wszystko-cokolwiek-chcemy-zrobić
jean paul sartretrzeciapopołudniutogodzinakiedyzawszejestzapóźnolubwcześnienawszystkocokolwiekchcemyzrobićtrzecia popo południukiedy zawszezawsze jestjest zaza późnopóźno lublub zaza wcześniewcześnie nana wszystkocokolwiek chcemychcemy zrobićtrzecia po południupołudniu to godzinakiedy zawsze jestzawsze jest zajest za późnoza późno lubpóźno lub zalub za wcześnieza wcześnie nawcześnie na wszystkocokolwiek chcemy zrobićpo południu to godzinakiedy zawsze jest zazawsze jest za późnojest za późno lubza późno lub zapóźno lub za wcześnielub za wcześnie naza wcześnie na wszystkotrzecia po południu to godzinakiedy zawsze jest za późnozawsze jest za późno lubjest za późno lub zaza późno lub za wcześniepóźno lub za wcześnie nalub za wcześnie na wszystko

Nie możemy zrobić wszystkiego, co chcemy, ilekroć nie chcemy nic zrobić. -Anatol France
nie-możemy-zrobić-wszystkiego-co-chcemy-ilekroć-nie-chcemy-nic-zrobić
Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość! -Johannes Eckhart
najważniejszą-godziną-jest-zawsze-obecna-najważniejszym-człowiekiem-jest-zawsze-ten-który-akurat-stoi-przede-mną-dziełem-najkonieczniejszym
Możemy robić wszystko, co chcemy, ilekroć nic nie chcemy. -Paul Ambroise Valery
możemy-robić-wszystko-co-chcemy-ilekroć-nic-nie-chcemy
Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być. -George Eliot
nigdy-nie-jest-za-późno-by-stać-ę-tym-kim-chcemy-być
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością. -Albert Camus
Świat-bez-miłoś-jest-martwym-światem-i-zawsze-przychodzi-godzina-kiedy-człowiek-zmęczony-błaga-o-twarz-jakiejś-istoty-i-o-serce-olśnione
Jedna trzecia ludzi w Ameryce chce schudnąć, jedna trzecia pragnie utyć, a jedna trzecia jeszcze się nie ważyła. -John Steinbeck
jedna-trzecia-ludzi-w-ameryce-chce-schudnąć-jedna-trzecia-pragnie-utyć-a-jedna-trzecia-jeszcze-ę-nie-ważyła