Trzy­mała moc­no rękami siała miętę między połami płaszcza już chciała go przyszyć do piersi a on pa­sował do in­nej dziurki 


trzy­ła-moc­no-rękami-siała-miętę-między-połami-płaszcza-już-chciała-go przyszyć-do piersi-a-on pa­sował-do in­nej-dziurki 
sistotrzy­małamoc­norękamisiałamiętęmiędzypołamipłaszczajużchciałago przyszyćdo piersion pa­sowałdo in­nejdziurki trzy­mała moc­nomoc­no rękamirękami siałasiała miętęmiętę międzymiędzy połamipołami płaszczapłaszcza jużjuż chciałachciała go przyszyćgo przyszyć do piersion pa­sował do in­nejdo in­nej dziurki trzy­mała moc­no rękamimoc­no rękami siałarękami siała miętęsiała miętę międzymiętę między połamimiędzy połami płaszczapołami płaszcza jużpłaszcza już chciałajuż chciała go przyszyćchciała go przyszyć do piersido piersi a on pa­sowała on pa­sował do in­nejon pa­sował do in­nej dziurki trzy­mała moc­no rękami siałamoc­no rękami siała miętęrękami siała miętę międzysiała miętę między połamimiętę między połami płaszczamiędzy połami płaszcza jużpołami płaszcza już chciałapłaszcza już chciała go przyszyćjuż chciała go przyszyć do piersigo przyszyć do piersi a on pa­sowałdo piersi a on pa­sował do in­neja on pa­sował do in­nej dziurki trzy­mała moc­no rękami siała miętęmoc­no rękami siała miętę międzyrękami siała miętę między połamisiała miętę między połami płaszczamiętę między połami płaszcza jużmiędzy połami płaszcza już chciałapołami płaszcza już chciała go przyszyćpłaszcza już chciała go przyszyć do piersichciała go przyszyć do piersi a on pa­sowałgo przyszyć do piersi a on pa­sował do in­nejdo piersi a on pa­sował do in­nej dziurki 

Już daw­no zdradzam Cię w moich snach – po­wie­działa, cicho i nieśmiało, tak jak­by w rzeczy­wis­tości nie chciała, żeby ją usłyszał. A może to sny zdradzają Ciebie? – po­myślał i nic nie mówiąc przy­tulił ją moc­no do piersi.Kobieta powinna mieć: - trzy rzeczy białe: skórę, zęby i ręce; - trzy czarne: oczy, brwi i rzęsy; - trzy czerwone: wargi, policzki i paznokcie; - trzy długie: ciało, włosy i ręce; - trzy krótkie: zęby, uszy i stopy; - trzy szerokie: klatkę piersiową, czoło i odstępy między brwiami; - trzy wąskie: usta, talię i kostkę; - trzy tłuste: ramiona, uda i łydki; - trzy delikatne: palce, włosy i wargi; - trzy małe: głowę, podbródek i nos.Kiedy już nie ma do cze­go się przycze­pić, trze­ba moc­no trzy­mać, by nie spaść ...Miłość, która nie była po­wodem ani jed­nej łzy, mu­siała być kłamstwem...na­pełniam głowę- os­tatnim tchnieniem..myślę o jut­rze-przeszłości nie zmienię..,rachuję słowa-raz,dwa,trzy..minę tworzę dobrą, do złej gry.., za­raz już wyjdę by pat­rzeć za siebie,biegnąc pół-kro­kiem,kroczę za Ciebie..,za Ciebie,za Matkę,Oj­ca i Sy­na..raz,dwa,trzy..trze­cia godzina.. jed­no tchnienie co trzy słowa,..za­raz myśl, pół-krok, głowa..młyn już le­ci... ,młyn już płynie..,lecz gdzie mo­wa.. eh.., o młynie..? głupia, mała dziew­czyn­ka, która da­lej uwiel­bia pat­rzyć na roz­gwieżdżone niebo z nadzieją, że kiedyś się w końcu poukłada, tak jak­by ona te­go chciała...