Trzy przep­ro­wadzki to ty­le co je­den pożar.


trzy-przep­ro­wadzki-to ty­-co ­den-pożar
benjamin franklintrzyprzep­ro­wadzkito ty­leco je­denpożartrzy przep­ro­wadzkiprzep­ro­wadzki to ty­leto ty­le co je­denco je­den pożartrzy przep­ro­wadzki to ty­leprzep­ro­wadzki to ty­le co je­dento ty­le co je­den pożartrzy przep­ro­wadzki to ty­le co je­denprzep­ro­wadzki to ty­le co je­den pożartrzy przep­ro­wadzki to ty­le co je­den pożar

Przep­raszam, ale już bez tych wszys­tkich emocji. Przep­raszam z ciszą. -kamilka88
przep­raszam-ale-już-bez-tych-wszys­tkich-emocji-przep­raszam-z ciszą
Jednemu wystarczy iskra boża, innemu pożar to za mało. -Krystyna Sylwestrzak
jednemu-wystarczy-iskra-boża-innemu-pożar-to-za-ło