Trzy rzeczy świat wszys­tek różnią: wiara, język, interesa.


trzy-rzeczy-świat-wszys­tek-różą-wiara-język-interesa
jakub kazimierz haurtrzyrzeczyświatwszys­tekróżniąwiarajęzykinteresatrzy rzeczyrzeczy światświat wszys­tekwszys­tek różniątrzy rzeczy światrzeczy świat wszys­tekświat wszys­tek różniątrzy rzeczy świat wszys­tekrzeczy świat wszys­tek różniątrzy rzeczy świat wszys­tek różnią

Kobieta powinna mieć: - trzy rzeczy białe: skórę, zęby i ręce; - trzy czarne: oczy, brwi i rzęsy; - trzy czerwone: wargi, policzki i paznokcie; - trzy długie: ciało, włosy i ręce; - trzy krótkie: zęby, uszy i stopy; - trzy szerokie: klatkę piersiową, czoło i odstępy między brwiami; - trzy wąskie: usta, talię i kostkę; - trzy tłuste: ramiona, uda i łydki; - trzy delikatne: palce, włosy i wargi; - trzy małe: głowę, podbródek i nos.Ludzie spo­tykają się je­dynie po to, żeby zo­baczyć, jak bar­dzo różnią się od siebie. Z ty­mi, którzy różnią się od nich naj­bar­dziej, zos­tają na dłużej. Jak­by życia chciało po­kazać im wszys­tko, co nie jest nimi.Są na ziemi trzy tajemnice, trzy rzeczy niepojęte. Piękno, sprawiedliwość i prawda.Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 Kiedy gniew zawład­nie tobą, trzy­maj język za zębami.Nie wpad­niesz w ta­rapa­ty, jeśli będziesz trzy­mał język za zębami.