Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie -jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.


trzy-są-sposoby-zdobywania-mądroś-pierwszy-to-refleksja-to-najbardziej-szlachetny-następnie-naśladowanie-jest-on-najłatwiejszy-a-trzeci-to
konfucjusztrzysposobyzdobywaniamądrościpierwszytorefleksjanajbardziejszlachetnynastępnienaśladowaniejestonnajłatwiejszytrzecidoświadczeniegorzkizewszystkichtrzy sąsą sposobysposoby zdobywaniazdobywania mądrościrefleksjanajbardziej szlachetnynastępnie naśladowaniejest onon najłatwiejszydoświadczenienajbardziejnajbardziej gorzkigorzki zeze wszystkichtrzy są sposobysą sposoby zdobywaniasposoby zdobywania mądrościpierwszy to refleksjajest on najłatwiejszytrzeci to doświadczenienajbardziej gorzkinajbardziej gorzki zegorzki ze wszystkich

Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Najbardziej wyślizgany jest pierwszy szczebel kariery.Najbardziej pożyteczne w życiu to własne doświadczenie.To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robieniaMiłość jest najbardziej dźwięczną ze wszystkich harmonii.