Trzymaj się tematu, słowa podążą za nim.


trzymaj-ę-tematu-słowa-podążą-za-nim
katon starszytrzymajsiętematusłowapodążązanimtrzymaj sięsię tematusłowa podążąpodążą zaza nimtrzymaj się tematusłowa podążą zapodążą za nimsłowa podążą za nim

Nigdy nie trzymaj się wyniośle, coś z mrówki miej, nie pawia, a jeśli kto ma uszy ośle, to z nim się nie umawiaj.Reputacja człowieka jestjak jego cień. Ogromna, kiedy go poprzedza, znacznie mniejsza, gdy podąża za nim.Wołamy o Polskę jutra, nie wyczerpawszy tematu jej teraźniejszości.Słowa są proste Nie czują Nie tęsknią Nie marzą Nie drżą Na wiet­rze i pod do­tykiem twoich palców. Czym więc są słowa? Słowa są pragnieniem pytaniem niepewnością ub­raną w atrament lub szept. Między mną a tobą A nią A nim. Nieporadne. Ubogie. W pół urwane. Nig­dy nie ta­kie jak trzeba. Prze­cis­kają się przez gardło. Zawracają. Zmieniają zamiar. Dławią. Słowa są zbyt proste. Na szczęście – reszta jest milczeniem. Gdy­by nie mil­cze­nie, nig­dy byśmy się nie zrozumieli Ilekroć ktoś mówi: Chcę co pomóc, trzymaj się za portfel.Jeśli się boisz, że Cię uderzą w twarz, trzymaj się z daleka od ringu.